Ullkännedom och beredning av svensk fårull för hand och i småskalig prodkution

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om olika sorters svensk fårull och hur man bereder den till garn, nålfilt och ullstoppningsmaterial. Vi arbetar praktiskt och teoretiskt med alla steg i beredningsprocessen från sortering och tvätt av råmaterial till färdig produkt. Vi identifierar och sätter ord på ullens olika karaktärer och diskuterar hur deras olikheter kompletterar varandra. För att uppleva ullens spinnbarhet, filtningsegenskaper och volymrikedom provar vi olika textila tekniker och omvandlar ullgarn, nålfilt och ullvadd till olika materialprover och prototyper. Målet med kursen är att gör ny kunskap till erfarenhet och utveckla ett hållbart förhållningssätt till ullen baserat på god materialkännedom och kunskap om beredning och förädling. De finns mycket kunskap att ta del av i mötena mellan material och teknik därför kommer vi att hålla alla händer verksamma och lägga stort fokus på praktiskt arbete i den här kursen. Inga förkunskaper krävs.

Hemuppgifter och eget arbete

Du behöver avsätta en del tid för hemuppgifter och eget arbete mellan kurstillfällena. Filtmakeriets ullspinneri kommer vara öppet enligt överenskommelse för kursdeltagare som vill låna utrustning för eget arbete i våra lokaler.

Datum och tider

Kursen består av 3 tillfällen á 2 dagar. 7-8 februari, 6-7 mars och 3-4 april 2020. Fredag kl. 14-20 inkl. fika och middag.  Lördag kl. 9-16:30 inkl. fika och lunch.

Mat och fika ingår i kursavgiften

De kommer serveras vegetariska måltider och fika som består främst av lokalt producerade råvaror. Vi tar hänsyn till glutenallergi, annan specialkost ingår ej. ”Måltiden är en plats för människor som ger demokratin näring” Torsten Laxvik därav har vi lagt in maten som en del av kursinnehållet. Vi eftersträvar goda relationer mellan alla som deltar och värnar om dom spontana idéer som dyker upp i matglada möten mellan människor.

Materialkostnad

Materialkostnader tillkommer och baseras på personliga önskemål och beslut om vad vi gemensamt vill arbeta med under kurserna.

Plats

Filtmakeriets ullspinneri, Hallen 2813 823 91 Kilafors, Hälsingland. Samtliga kurser pågår parallellt, vi arbetar i husets olika produktionsutrymmen och studierum. Huset är en industrifastighet byggt i tre plan. Här finns trappor (hiss saknas) och betonggolv som kräver sköna skor.

Kursledare

Filtmakeriet och Handvävare Elin Westlund. Vi har arbetat fram en ny struktur för kommande kurser som utgår från våra egna yrkeserfarenheter, materiella tillgångar samt önskemål om framtidens textila utveckling. Syftet med kurserna är att göra ny kunskap till erfarenhet, öva upp personlig hantverksskicklighet och vidga synsättet på ull som naturlig råvara. Samtliga kurser pågår parallellt och bygger på en skön blandning av praktiskt och teoretiskt arbete både enskilt och i samarbete mellan grupperna. Målet med kurserna är att fler ska känna sig bekväm med att tillverka hållbara textilier i helylle och på sikt skapa nya arbetstillfällen baserade på förädling av svensk fårull.

Anmälningsförfarande

Sista anmälningsdag 7 januari 2020. När sista anmälningsdatum passerat skickas kursinformation och faktura till alla som anmält sig, när kursavgiften är betald är du garanterad en plats på kursen.

Om något oväntat inträffar

Du behöver ha en egen hem- och personförsäkring vid ev. olycksfall. Om kursen ställs in pga. för få anmälningar återbetalas hela kursavgiften.

Logi

Om du behöver övernatta finns följande ställen relativt nära Filtmakeriet. (Närmast först) Daniel-Olsgården B&B, Café Lillstugan B&B Norrbyn, Norrfly Herrgård och Kullerbacka Gästhus Segersta.

Kursinformation