ULLSPINNERIET I HALLEN

År 2009 köpte Filtmakeriet ett anrikt ullspinneri som ligger mitt i odlingslandskapet i Kilafors Hälsingland. Huset byggdes upp och togs i bruk 1946-48 av dåvarande ägaren Kilafors ullspinneri. Kardverken som flyttade in då använder vi än i dag. Numer är vi två systrar som driver spinneriet i Hallen och jobbar med hela beredningsprocessen. Att driva ett ullspinneri med en bred palett av svensk fårull som enda råvara är en stor utmaning. Ullen och årstiderna med sina skiftningar i temperatur och luftfuktighet spelar en större roll än vi kunde tro. En spinnmästare är vår mentor. Han lovade oss sitt stöd i början så vi skulle komma igång men de blev mer än så – han stöttar oss än idag. Hans kunskap, lugn, tillit och erfarenhet betyder oerhört mycket för oss. Tack vare gott mentorskap, stor nyfikenhet, mycket tålamod och stor arbetsglädje under alla år, har vi nu ett brett sortiment av bra produkter i 100 % svensk fårull! 

Ullspinneriet i Hallen

Öppettider maj-juni 2021

Vi håller öppet i fabriksbutiken och fabriksboden 4 torsdagar i maj-juni 20/5, 27/5, 3/6 och 10/6 Kl. 14-18. Övrig tid öppet enligt överenskommelse.

info@filtmakeriet.se Tel. 070 262 97 21

Varje steg i beredningsprocessen är ett hantverk i sig

Maskinerna i hallen

Ullspinneriet är ett intressant hus, fullt av vackra gjutjärnsmaskiner och textila möjligheter. Byggnaden har tidigare varit arbetsplats för ett stort antal personer som jobbat i skift med att tillverka ullgarn. Numer är vi är två systrar som driver spinneriet och jobbar med hela beredningsprocessen. Nu är pulsen inomhus en annan men alla maskiner är i drift och vi använder hela huset i vår produktion. Tackvare gott mentorskap och att maskinerna är robusta, genuina och “enkla” vågar vi ta oss an utmaningen att samarbeta med dem. Här lyser elektronisk datastyrd teknik med sin frånvaro och de mest uppskattade verktygen är skiftnyckeln och smörjkannan.

Årstiderna med sina skiftningar i temperatur och luftfuktighet spelar en större roll i produktionen än vi hade trott. När kylan biter i är man inte så tuff och mycket av energin går åt till att elda och hålla värmen. Varken ullen, maskinerna eller vi själva funkar optimalt när de blir för kallt.

Att hitta bra fiberblandningar och rätt maskininställningar är helt avgörande för hur arbetet flyter på. Trots det avstår vi från att jobba med importerad, standardiserad och industriellt ”förenklad” ull. Tjusningen med vårt jobb är att lyckas framhäva den svenska ullens stora variationsrikedom i våra produkter. Att det är stor skillnad på ull och ull blir väldigt tydligt när man startar upp maskinerna och ber dom arbeta.

Nya möjligheter

FABRIKSBODEN

Här lyser GRÖNT ljus!
Vårt lilla popup-grönsaksbord har vuxit till att bli en ”bod”. I Fabriksboden kommer vi arrangera plant- och grönsaksförsäljning under sommaren i samarbete med lokala odlare. Med hänsyn till Covid 19 ställer vi i ordning en rymlig mötesplats där vi alla får turas om att vara både inne och ute.
Pandemin skapar begränsningar men öppnar också dörrar till nya möjligheter. Vi delar vardagen med 3 gyltor som har bökat upp nya möjligheter för oss att ta odlingen på lite större allvar. 2021 är därför ett annorlunda år med mer arbete utomhus än vad vi är vana med. Det blir ett testår utöver de vanliga med förhoppningar om att successivt öka självförsörjningsgraden och den lokala matproduktionen.

 

info@filtmakeriet.se

Hallen 2813 823 91 Kilafors