För fårägare

Filtmakeriet köper endast svensk fårull från Finull, Leicester, Texel, Rya, Värmlandsfår, Gotlandsfår och Gestrike- och Helsingefår. Vi köper in allt råmaterial under september – februari (höstull/sommarklippning ej vårull/vinteklippning). Vi arbetar nära råmaterialet genom hela beredningsprocessen från sorteringsbordet fram till färdig produkt. Vi bereder ullen till garn, ullstoppning, quiltvadd, nålfilt och kardflor innan vi säljer den vidare till privatpersoner, skolor, föreningar och företag.
Vår ambition är att vara en lönsam, kreativ och inspirerande länk mellan fårägare som producerar bra ull och alla som vill använda svensk fårull av bra kvalité i sitt hantverk. Vi utför även löneuppdrag dvs. att vi på uppdrag av dig kan spinna din ull till garn eller karda den till nålfilt och sen skicka den tillbaka till dig.