VARIATIONSRIK OCH NATURLIG

Vi köper endast ull från svenska fårgårdar med olika fårraser så som Finull, Leicester, Rya, Texel, Gestrike- och Helsingefår, Svea, Värmländska skogsfår och Gotlandsfår. Varje fårras är unik och bär på ull som skiljer sig från andra vilket gör att ”svensk fårull” kan se väldigt olika ut. Vissa ullfibrer har bra filtningsegenskaper andra inte. Så gott som alla går att spinna. Vissa har en fantastisk volym och skön stuns medan andra faller platt. Endel har hög glans och andra bär på en matt karaktär och reflekterar knappt något ljus alls. Endel fibrer är långa andra korta, vissa är finkrusiga andra vågiga, lockiga eller nästan helt raka. Lägg där till att ull finns i väldigt många olika naturliga färger och att djurens livsstil/boplats, ålder och kön också har betydelse för ullens kvalité och inneboende egenskaper. Svensk fårull är mångfasetterad, formbar, naturlig, skön och vacker. De finns ull för alla tillfällen, de gäller bara att lägga pusslet rätt och hitta rätt ull till rätt sak.

ENKEL I SIN UPPBYGGNAD – SKÖN ATT LEVA MED

Ull har många positiva egenskaper väl värda att ta vara på. Att använda ull i tyg för kläder och inredning är på många sätt väldigt fördelaktigt. För att få reda på vilket material som passar en bäst bör man prova sig fram, testa olika textila material och jämföra skillnaderna. Bomull, polyester och ull har helt skilda egenskaper, de blir väldigt tydligt när man bär materialen på sig eller arbetar med fibrerna på annat sätt. Ull är enkel i sin uppbyggnad, framställs på naturens egna villkor och är skön att leva med. Tillgången är konstant så länge de finns ullproducenter. Men för att de ska finnas värdefulla ullproducenter behöver de också finnas likasinnade ullkonsumenter. Genom att använda mer svensk fårull och mindre syntetmaterial kan vi alla tillsammans jobba för en positiv utveckling av hållbara ylletextilier. Och när ylleplagget har nötts ut kan de enkelt brytas ner och återgå i ett naturligt och okomplicerat kretslopp igen. Ull har inte ett värde den har många många flera.

HANDARBETE MED FINGERTOPPSKÄNSLA

För att lyckas forma ull till det man vill är det viktigt att man har viss insikt och förståelse för ullens naturliga och ursprungliga egenskaper. För att kunna avgöra ullens användningsområde måste man bekanta sig med dess längd, glans, krus, lock, färg, doft och styrka. På Filtmakeriet sorterar vi allt råmaterial för hand, fäll för fäll. Ullens karaktär blir väldigt tydlig när man tittar, känner, luktar och lyssnar på den på nära håll. Rätt ull på rätt plats gör utrymmet för formgivning och det praktiska arbetet mer stimulerande.

BOTTENULL, TÄCKHÅR OCH MÄRGHÅR

När man studerar en ullfäll ser man att variationen av ullfibrer, på ett och samma får, kan vara väldigt stor. Bottenullen är mjuk, len och skapar ett behagligt klimat närmast kroppen. Den växer sakta i ett sicksackmönster under hela tillväxtperioden vilket gör att den har hög isolationsförmåga. Den egenskapen bidrar till att bottenullen kan hålla stilla luft och jämna ut temperaturväxlingar på ett behagligt vis. Ull kan även transportera bort fuktmolekyler vilket gör att bottenullen både isolerar och ventilerar ullfällen till fördel för fåren. Klipper man fåret och använder ullen i ett plagg eller ett sovtäcke fortsätter den att vara aktiv. Ullen fortsätter att isolera och ventilera. Ett plagg som ventilerar ofta behöver sällan tvättas – ännu en egenskap som talar för att ull i kläder och andra textilier är att föredra.
Täckhåren har en annan karaktär. De är långa, glansiga, slitstarka och har hög silkighet. Täckhåren har alla egenskaper som behövs för att få vatten och smuts att tappa fästet. De bidrar till att ull känns glansig, stark och silkeslen! Märghåren är de fibrer som sticker ut och spretar (emot) mest. De är varken mjuka, följsamma, starka eller glansiga – tvärtom! Märghåren är hårda, spretiga, svaga och matta men ändå så intressanta.

Filtmakeriets Ryaull Naturvit 100 % svensk fårull Ullstapel och tesad ull

RYAULL

Ryaull från ryafår innehåller två olika fibertyper mjuk bottenull och grova starka täckhår. Ullen är ca 15-25 cm och har tydliga staplar med vågig lock, vacker glans och intressant spänst. Ullen är förhållandevis grov den är lättarbetad, har bra spinnegenskaper och god filtningsförmåga. Ryaull kan användas till tesning, kardning, spinning eller tovning. Finns i naturfärgerna vit, svart och brun.

Filtmakeriets Finull/gobelängull Naturvit 100 % svensk fårull Ullstapel och tesad ull

FINULL

Finull från finullsfår innehåller främst mjuk bottenull. Ullen är ca 8-10 cm och har tydliga staplar, hög krusighet och är väldigt mjuk. Finull är lättarbetad, har bra spinnegenskaper och god filtningsförmåga. Ull med färre krus än 2/cm klassas som gobeläng. Finull kan användas till tesning, kardning, spinning eller tovning. Finns i naturfärgerna vit, svart och brun.

Filtmakeriets Leicester Naturvit 100 % svensk fårull Ullstapel och tesad ull

LEICESTERULL

Leicestersull från leicesterfår innehåller hårt lockig täckhårsull med spänstig lock, tydlig stapelbildning och hög glans. Den har ca ½-1våg/cm och är ca 10-15cm. Leicesterull är en typisk mellankvalité med hög silkighet som går att spinna och filta men helst i sällskap av andra kortare och längre ullfibrer. Leicesterull kan användas till tesning, kardning, spinning eller tovning. Finns i naturfärgen vit.

Filtmakeriets Gotlandsull Gråmelerad 100 % svensk fårull

GOTLANDSULL

Gotlandsull innehåller hårt lockig täckhårsull med spänstig lock, tydlig stapelbildning och hög glans. Den har ca ½-1våg/cm och är ca 10-15cm. Gotlandsull är en typisk mellankvalité med hög silkighet som går att spinna och filta men helst i sällskap av andra kortare och längre ullfibrer. Gotlandsull kan användas till tesning, kardning, spinning eller tovning. Gotlandsfåren kallades tidigare för pälsfår och avlas främst för skinnen. Gotlandsfåren har avlats fram till att bli en egen ras, ursprunget till dessa djur är gutefåren. Finns i naturfärgen grå.

Filtmakeriets Helsinge-/gestrikeull Naturvit 100 % svensk fårull Ullstapel och tesad ull

HELSINGE-, GÄSTRIKEULL

Helsingeull och gestrikeull från helsingefår och gestrikefår innehåller mjuk bottenull, starka täckhår och grova märghår. Ullen är ca 8-15 cm och varierar mycket i utseende och kvalité. Ullen kan vara mjuk,finkrusig, kort, grov, lång, lockig eller rak och märghaltig. Ofta finner man många olika karaktärer i en och samma ullfäll, fårens fällar har även en blandning av tydlig stapelbildning och täta yviga partier som står rakt upp. Ullen är lättarbetad, har bra spinnegenskaper och mycket god filtningsförmåga. Ull från gestrike och helsingefår kan användas till tesning, kardning, spinning eller tovning. Finns i naturfärgen grå.

Filtmakeriets Texellulll Naturvit 100 % svensk fårull

TEXELULL

Texelull från texelfår innehåller finkrusiga fibrer i olika grovlekar, här finns både mjuk och något sträv ull av bottenullstyp. Texelull är ca 6-10 cm. Den är väldigt volymrik och har skön stuns. Texelull filtar sig inte så lätt och är därför lämplig att använda till vaddering, mellanlägg (quiltning) och stoppning i kuddar och täcken. Ullen är volymrik med bra spinnegenskaper och svaga filtningsegenskaper. Texelull kan tesas, kardas och användas som fyllningsmaterial eller spinnas till garn. Blanda gärna texelull med ull från andra fårraser för ett mer finfibrigt och volymrikt garn! Finns i naturfärgen vit.