Tova Med svensk fårull

Fårull är den enda fiber som i naturligt tillstånd kan tovas ihop till tyg/filt utan vävning eller stickning. Ullfiberns yta är täckt av epidermisfjäll. Denna fjällighet är grunden till fibrernas glans och åstadkommer en säregen filtningsförmåga som inte återfinns hos växtfibrer eller konstgjorda fibrer. Filtmakeriet köper in och bereder svensk fårull till nålfilt och kardflor för tovning. Att tova är en mycket spontan och taktil upplevelse och ullen låter sig lätt formas till egentligen vilka former som helst.

TOVning MED nålfilt

Fördelarna med nålfilt som utgångsmaterial vid tovning är att halva jobbet redan är gjort. Det blir enklare att tova filt i stort format och att skapa jämntjock filt med tydliga mönster och raka kanter. Nålfilten kan även omvandlas till gallerverk med intressanta hålmönster av olika slag. Nålfilt gör att du spar tid och får större utrymme för formgivning i din skaparprocess. De enda som är förutbestämt är bredden, tjockleken, färgen och fiberblandningen. Nålfilt är en bra genväg för dig som vill tova utan att pruta på kvalitén!

Olika typer av nålfilt

Nålfiltens ullsort / fiberblandning och vikt (gram/kvadratmeter) påverkar känslan och tjockleken i den färdiga produkten samt krympmånen och hur materialet beter sig, under arbetets gång. Ett enkelt lager nålfilt har högre krympmån och krymper mer än dubbla lager nålfilt (ju mer material / kvm desto mindre krympmån). En välgjord filt i tovad ull är i princip omöjlig att nöta ut! – ju mer du bearbetar nålfilten desto tätare, slätare och starkare blir resultatet oavsett vilken nålfilt du väljer att tova.

STELLA

Innehåller enbart mjuk finull och gobelängull och används med fördel till mjuk och tät filt att ha nära huden. Tackvare ullens finfibriga karaktär är Stella det bästa alternativet att kombinera med Svia, Leca och Cleo om du vill tova tydliga mönster med skarpa konturer. Ju fler lager Stella desto tydligare mönster. Stella kan tackvare sin finfibriga ullkaraktär användas till att tova gallerverk med hålmönster av olika slag. Bearbeta först nålfilten varsamt i varmt vattenbad – likt en skonsam handtvätt, krama ur vattnet och klipp jack i valfritt mönster. Krama, knåda, sträck ut och forma filtens hålmönster med varsam hand.

Webbshop
Filtmakeriets nålfilt svensk råvara svensk tillverkning

SVIA

Består av rya- och allmogeull. Rya har en grov och robust karaktär, Allmogeullen är en salig blandning av allt! Ullen från allmogefåren består av finfibrig mjuk bottenull, medelmjuka, långa täckhår och grova märghår. Variationen av fibrer gör att den här nålfilten är väldigt lätt att tova i enkla och flerdubbla lager. Svia kan kombineras med Stella, Leca och Cleo, och blir då lite mjukare, tätare och slätare i sin annars ganska grova karaktär.

Webbshop

leca och Clark

Består av medelmjuk Leicesterull, Gotlandsull och mjuk gobeläng från finullsfår – alla med hög glans. Dessa lämpar sig väl för tovning av robusta kvalitéer och kan med hjälp av olika tekniker omvandlas till mattor, stolsdynor och annan möbelklädsel så som överdrag till soffor, fåtöljer och bilstolar. Nålfilten Leca är lätta att tova ihop i flerdubbla lager och kan med fördel kombineras med Stella, Svia och Cleo.

clark

Clark är så gott som färdigfiltad och behöver endast valkas för att bli färdig filt. Clark är de absolut bästa alternativet om du snabbt vill tova enfärgad filt i enkla lager. Att tova ihop flera lager Clark är en svår utmaning.

webbshop

cleo

Heter vår färgade kollektion nålfilt. Den består av Leicesterull, Gotlandsull och mjuk gobeläng från finullsfår – alla med hög glans. Cleo är lätta att tova i flera lager och kombinera med naturfärgade Stella, Svia och Leca. Med hjälp av olika tovningstekniker kan den lätt omvandlas till mattor, stolsdynor- och annan möbelklädsel så som överdrag till soffor, fåtöljer och bilstolar. När man tovar ihop två olika färger, påverkar dom varann och blir till en ny färg. Fibrerna trasslar in sig i varandra, vit nålfilt i kombination med gul ger en ljusare gul färg medan ex. natursvart ihop med gul ger en dovare gul. Tovar man en sittdyna av 1 lager Cleo, 50x50cm, med 1 lager Leca, 50x50cm, krymper arbetet ca. 25 %.

webbshop

TOVning MED kardflor

Fördelarna med kardflor som utgångsmaterial vid tovning är att du är helt fri att påverka tjockleken, formen och färg helt utifrån egna önskemål. Inget är förutbestämt eller förfiltat. Ullfibrerna i kardfloret ligger löst parallelliserade och är mycket lätta att portionera, lägga ut och bearbeta ihop. Att göra riktigt tjock filt och bygga tredimensionella skulpturer är inget problem – utan tvärt om väldigt roligt! Kardflor kan enkelt formas till solida runda former, tunna spretiga saker eller stora släta ytor. Kardflor är lätt att kombinera med nålfilt och andra glest vävda textilier. 

Filtmakeriets kardflor

Kardfloret i vårt sortiment finns i sex olika färger och består av ull från allmogefår. Vi har valt att köpa in, bereda och sälja ull från gestrike- helsinge- värmländska skogsfår och ryafår. Fiberblandningen har alla fibertyper man kan tänka sig vilket påverkar känslan både under arbetets gång och i den färdiga produkten. En välgjord filt i tovad ull håller länge och är i princip omöjlig att nöta ut! – ju mer du bearbetar ullen desto tätare, slätare och starkare blir resultatet oavsett vilket utgångsmaterial du väljer att tova med.

Filtmakeriets Kardflor Allmoge, 6 färger

KARDFLOR ALLMOGE

Innehåller mjuk bottenull, medelmjuka- och grova täckhår och ett och annat märghår. Bottenullen är kort och finkrusig, täckhåren är lockiga och nästan raka och förekommer i olika längder. Ju rakare och längre desto grövre är fibern. Märghåren spretiga och grova och avviker ofta i och med sin egensinniga karaktär.

Filtmakeriets Allmoge

EN SALIG BLANDNING

Allmogeullen är en salig blandning av allt! Tackvare allmogeullens mångfasiterade innehåll är den väldigt lättarbetad, formbar och samarbetsvillig.

KARDAD ULL SÄLJS I FLOR – KARDFLOR

Kardflor gör att du är helt fri i din formgivning och kan jobba precis som du vill. Du slipper karda ullen själv med bortsett från det har du alla möjligheter att göra vad du vill i din skaparprocess. De enda som egentligen är förutbestämt är ullsorten och därmed också fibergrovleken och färgen. Kardflor kan kombineras med andra kardflor, nålfilt och annan glest vävd textil.

Att tova är att tala ett textilt språk…

Det finns flera olika tovningstekniker att välja mellan för att nå fram till färdigt resultat. Principen är dock den samma i alla. Ullen filar ihop sig om den blöts och bearbetas med lätt tryck och varierande rörelser. Utgå från vad du vill tova när du väljer teknik och lystra till ullen du valt att arbeta med så kommer det gå vägen! Olika fiberblandningar är olika och upplevs därmed olika både under arbetets gång och i den färdiga produkten. Att jobba med kardad ull är det mest klassiska, att tova med nålfilt är en bra genväg om man ska tova mattor, sittdynor eller annan mönstrad slät filt. Nålfilten går så klart att få tredimensionell också om man vill det.

Mängden vatten och hur vattnet tillförs under tovning bör variera beroende på om man utgår från kardad ull eller förfiltad nålfilt. Att arbeta med kardad ull är på sätt och vis en känsligare process än att tova med nålfilt. Mycket vatten i en kraftig stråle kan lätt stöka till ett noga utlagt sjok med kardflor, medan nålfilten med fördel kan stoppas ner i vattenbad för att bli genomblöt inför vidare bearbetning. Ullen tar upp fukt men de sker inte blixtsnabbt utan tar en liten stund. Att hitta rätt mängd vatten och såpa eller annan tvållösning i förhållande till det material som ska tovas skapar harmoni i arbetet.

… som avslöjar och bjuder på din personlighet!

Handens rörelse, styrka och intensitet är andra faktorer som spelar stor roll för resultatet. Att successivt utveckla sitt handlag och våga prova sig fram i litet format genom göra provlappar är en mycket god investering! Mängden material och strukturen i de olika fiberblandningarna har så mycket att berätta, och när man börjar arbeta dyker det alltid upp massor med nya tankar och idéer.

21cm blev 13cm

Krympmån

Ull är den enda fiber som i naturligt tillstånd kan filta ihop sig till en textil. All ull krymper vid bearbetning. Krympmånen baseras på mängden material på en viss yta. Ju mer material desto mindre krympmån. Ex. Dubbla lager nålfilt, 50x50cm, krymper mindre än ett enkelt lager nålfilt, 50x50cm. Ditt handlag och val av teknik har också stor påverkan på resultatet. Ju mer du tovar desto tätare, slätare och tåligare blir resultatet. Ett gott råd är att skynda långsamt – ull har aldrig bråttom. En väl bearbetad filt är i princip omöjlig att nöta ut.

Filtmakeriet

Tova för hand

GNUGGTEKNIK

Blöt nålfilten ordentligt i varmt såpvatten och lägg den plant mot bordet eller börja med att lägga ut ett sjok kardflor. (Ju fler lager desto större utmaning). Tillsätt varmt såpvatten och pressa ur luften med händerna, tillsätt varmt såpvatten vid behov och gnugga med små, varierande rörelser. Ju mer du bearbetar ullen desto tätare och slätare blir resultatet. Arbeta jämnt över hela ytan. Sträck ut och justera filtens form med jämna mellanrum. Vänd arbetet och gör lika på andra sidan. När materialet börjar krympa är det dags att börja valka.

Fram och tillbaka

RULLTEKNIK

Kräver att du har en rundstav och bubbelplast eller liknande att arbeta med. Blöt nålfilten och lägg ut den på plasten eller lägg ut ett sjok kardflor på plasten och stänk varmt såpvatten på ullen. Vik plastens ena kant upp över ullen och lägg rundstaven ovanpå plastkanten, rulla ihop plasten med nålfilten / kardfloret i runt rundstaven. Rulla arbetet fram och tillbaka med lätta rörelser. Ju mer du rullar desto mer bearbetas materialet. Flerdubbla lager kommer att tovas ihop med varandra. Materialet krymper mest i den riktning du rullar så vrid arbetet 1/4 varv då och då. Rulla ca. 4 x 40 gånger. Titta och känn efter – sträck ut och justera filtens form mellan varven. Vänd arbetet och gör lika på andra sidan. När materialet börjar krympa är det dags att börja valka.

Krama, rulla och forma

VALKA

Att valka handlar om att styra ullens krympningsprocess så filten får den form man vill ha. Varm filt är lättare att sträcka ut och forma än en kall filt. Krama, knåda och släpp, all bearbetning räknas. Vik filten på mitten och rulla ihop den till en kompakt rulle. Rulla filtrullen fram och tillbaka med hårt tryck, gärna mot ett refflat underlag  så som valkbräda eller frottéhandduk. Filten krymper mest i den riktning du rullar så vrid arbetet 1/4 varv då och då. Att valka är det näst sista momentet i tovningsprocessen. Valka tills filten fått rätt känsla, storlek och form. Låt inte tålamodet avgöra när filten är klar, de bestämmer du. Skölj ur all såpa och forma filten innan den lämnas på tork.