Småskalig ullhantering med fokus på produktutveckling och förädling av garn och nålfilt till hemtextil i helylle

Under den här kursen arbetar vi fokucerat med att utveckla och tillverka unikt material till en mindre uppsättning av inredningstextilier, med tidlös formgivning och lång hållbarhet. Kursen ger fördjupad kunskap om olika fiberblandningar och sätt att förädla svensk fårull. Genom att dra nytta av ullens olikheter sorterar vi ullen till partier ämnade för helt nya textila kvalitéer. Vårt garn kommer bl.a. att användas i samarbete med flera handvävare, som väver olika textila kvalitéer. Samarbetet ger oss insikt och en närmare relation till olika vävtekniker och ullens användningsområden, utan att vi själva gör varje moment i vävingen. Parallellt med vävningen fördjupar vi våra kunskaper inom andra textila tekniker. Kursen ger även en kort inblick i den ekonomi som berör arbetet från inköp av råull till marknadsföring och försäljning av färdig produkt. Vi diskuterar hållbarhet och ullens kretslopp utifrån producenten- konsumenten och nedbrytarnas perspektiv. På vilket sätt man kan vi livnära oss på svensk fårull och samtidigt gynna människor, djur och kultur? Den här kursen hjälper dig att på egen hand eller i samarbete med andra ta steget vidare och arbeta med egen småskalig produktion av produkter som en del av din egen försörjning. Kursen kräver att du har förkunskaper om ullkännedom och ullberedning för att du ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll.

Hemuppgifter och eget arbete

Du behöver avsätta en del tid för hemuppgifter och eget arbete mellan kurstillfällena. Filtmakeriets ullspinneri kommer vara öppet enligt överenskommelse för kursdeltagare som vill låna utrustning för eget arbete i våra lokaler.

Datum och tider

Kursen består av 3 tillfällen á 2 dagar.  7-8 februari, 6-7 mars och 3-4 april 2020. Fredag kl. 14-20 inkl. fika och middag. Lördag kl. 9-16:30 inkl. fika och lunch.

Mat och fika ingår i kursavgiften

De kommer serveras vegetariska måltider och fika som består främst av lokalt producerade råvaror. Vi tar hänsyn till glutenallergi, annan specialkost ingår ej. ”Måltiden är en plats för människor som ger demokratin näring” Torsten Laxvik därav har vi lagt in maten som en del av kursinnehållet. Vi eftersträvar goda relationer mellan alla som deltar och värnar om dom spontana idéer som dyker upp i matglada möten mellan människor.

Materialkostnad

Materialkostnader tillkommer och baseras på personliga önskemål och beslut om vad vi gemensamt vill arbeta med under kurserna.

Plats

Filtmakeriets ullspinneri, Hallen 2813 823 91 Kilafors, Hälsingland. Samtliga kurser pågår parallellt, vi arbetar i husets olika produktionsutrymmen och studierum. Huset är en industrifastighet byggt i tre plan. Här finns trappor (hiss saknas) och betonggolv som kräver sköna skor.

Kursledare

Filtmakeriet och Handvävare Elin Westlund. Vi har arbetat fram en ny struktur för kommande kurser som utgår från våra egna yrkeserfarenheter, materiella tillgångar samt önskemål om framtidens textila utveckling. Syftet med kurserna är att göra ny kunskap till erfarenhet, öva upp personlig hantverksskicklighet och vidga synsättet på ull som naturlig råvara. Samtliga kurser pågår parallellt och bygger på en skön blandning av praktiskt och teoretiskt arbete både enskilt och i samarbete mellan grupperna. Målet med kurserna är att fler ska känna sig bekväm med att tillverka hållbara textilier i helylle och på sikt skapa nya arbetstillfällen baserade på förädling av svensk fårull.

Anmälningsförfarande

Sista anmälningsdag 7 januari 2020. När sista anmälningsdatum passerat, tar de ca 5 vardagar innan antagningsbesked delges. Därefter skickas kursinformation och faktura ut till alla som antagits, när kursavgiften är betald är du garanterad en plats på kursen.

Om något oväntat inträffar

Du behöver ha en egen hem- och personförsäkring vid ev. olycksfall. Om kursen ställs in pga. för få anmälningar återbetalas hela kursavgiften.

Logi

Om du behöver övernatta finns följande ställen relativt nära Filtmakeriet. (Närmast först) Daniel-Olsgården B&B, Café Lillstugan B&B Norrbyn, Norrfly Herrgård och Kullerbacka Gästhus Segersta.

Kursinformation