EGNA KVALITÉER OCH UPPTÄCKTER I VÄVSTOLEN. VÄV EN HÅLLBAR VARDAGSKOLLEKTION MED INREDNINGSTEXTILIER AV SVENSK FÅRULL

Den här kursen vänder sig till dig som vill väva funktionella och hållbara produkter av svensk fårull. Vi jobbar med provvävning och att ta fram egna kvaliteter. Målet med kursen är att utveckla och väva textilier till nya produkter, baserade på svensk fårull, på egen hand eller i samarbete med andra. Under kursen varvas teori och praktiskt arbete med fokus på provvävning och produktutveckling. Kursen pågår parallellt med ullkurs 2 som arbetar fram ett nytt ullgarn för oss att väva med. Samtidigt som vi väver och utvecklas hantverksmässigt får vi en närmare relation till olika sorters ull och djupare insikt i Filtmakeirets arbete med att bereda svensk fårull. Vi utvecklas inom vävning och tänker nytt i arbetet med att ta fram ekonomiskt och ekologiskt hållbara produkter av svensk fårull. Under hösten arbetar du med din egen kollektion av färdiga produkter, skisser och prover. Du väver hemma i egen vävstol eller i Filtmakeriets lokaler. Materialkostnad tillkommer utifrån personliga materialval ur Filtmakeriets sortiment. Kursen kräver att du har förkunskaper om vävning, liktgrundkursen för att du ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll.

Hemuppgifter och eget arbete

Du behöver avsätta en del tid för hemuppgifter och eget arbete mellan kurstillfällena. Filtmakeriets ullspinneri kommer vara öppet enligt överenskommelse för kursdeltagare som vill låna vävstol eller annan utrustning för eget arbete i våra lokaler.

Datum och tider

Kursen består av 3 tillfällen á 2 dagar.  7-8 februari, 6-7 mars och 3-4 april 2020. Fredag kl. 14-20 inkl. fika och middag. Lördag kl. 9-16:30 inkl. fika och lunch.

Mat och fika ingår i kursavgiften

De kommer serveras vegetariska måltider och fika som består främst av lokalt producerade råvaror. Vi tar hänsyn till glutenallergi, annan specialkost ingår ej. ”Måltiden är en plats för människor som ger demokratin näring” därav har vi lagt in maten som en del av kursinnehållet. Vi eftersträvar goda relationer mellan alla som deltar och värnar om dom spontana idéer som dyker upp i matglada möten mellan människor.

Materialkostnad

Materialkostnader tillkommer och baseras på personliga önskemål och beslut om vad vi gemensamt vill arbeta med under kurserna.

Plats

Filtmakeriets ullspinneri, Hallen 2813 823 91 Kilafors, Hälsingland. Samtliga kurser pågår parallellt, vi arbetar i husets olika produktionsutrymmen och studierum. Huset är en industrifastighet byggt i tre plan. Här finns trappor (hiss saknas) och betonggolv som kräver sköna skor.

Kursledare

Filtmakeriet och Handvävare Elin Westlund. Vi har arbetat fram en ny struktur för kommande kurser som utgår från våra egna yrkeserfarenheter, materiella tillgångar samt önskemål om framtidens textila utveckling. Syftet med kurserna är att göra ny kunskap till erfarenhet, öva upp personlig hantverksskicklighet och vidga synsättet på ull som naturlig råvara. Samtliga kurser pågår parallellt och bygger på en skön blandning av praktiskt och teoretiskt arbete både enskilt och i samarbete mellan grupperna. Målet med kurserna är att fler ska känna sig bekväm med att tillverka hållbara textilier i helylle och på sikt skapa nya arbetstillfällen baserade på förädling av svensk fårull.

Anmälningsförfarande

Sista anmälningsdag 7 januari 2020. När sista anmälningsdatum passerat, tar de ca 5 vardagar innan antagningsbesked delges. Därefter skickas kursinformation och faktura ut till alla som antagits, när kursavgiften är betald är du garanterad en plats på kursen.

Om något oväntat inträffar

Du behöver ha en egen hem- och personförsäkring vid ev. olycksfall. Om kursen ställs in pga. för få anmälningar återbetalas hela kursavgiften.

Logi

Om du behöver övernatta finns följande ställen relativt nära Filtmakeriet. (Närmast först) Daniel-Olsgården B&B, Café Lillstugan B&B Norrbyn, Norrfly Herrgård och Kullerbacka Gästhus Segersta.

Kursinformation